Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

Kredyt gotówkowy– z przeznaczeniem na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków.
Kredyt konsolidacyjny – polega na połączeniu wszystkich zobowiązań finansowych w jedno. Wówczas spłacany jest już tylko jeden kredyt gotówkowy Skonsolidować możemy kredyty: gotówkowe, samochodowe, ratalne, zadłużenia rachunków bieżących oraz karty kredytowe.

Kredyt firmowy – dla dużych i małych przedsiębiorstw bez względu na profil prowadzonej działalności są jednym z głównych źródeł ich finansowania. W zależności od profilu przedsiębiorstwa różne są jego potrzeby, dlatego też istnieje do wyboru kilka typów kredytów.

Do moich obowiązków należy:

  • analiza Twoich finansów i pomoc w dopasowaniu najkorzystniejszej oferty
  • negocjacje warunków kredytu
  • przygotowanie i skompletowanie niezbędnych dokumentów
  • podpisanie wniosku
  • analiza dokumentów w banku oraz koordynowanie kolejnych etapów
  • pomoc w interpretacji umowy kredytowej
  • dyspozycyjna dla klienta w trakcie jak i po uruchomieniu kredytu